Individueel aanbod

Ik bied ondersteuning:

 

  • als het leven niet loopt zoals jij graag zou willen en je daardoor vele frustraties ervaart
  • bij somberheid, weinig energie, niet kunnen genieten van het leven
  • wanneer je onzeker bent of als je het moeilijk vindt om voor jezelf op te komen en onmacht ervaart
  • als je het moeilijk vindt om intieme relaties aan te gaan 
  • bij problemen in je relatie (individuele of koppeltherapie)
  • bij angst
  • bij verlies of bij echtscheiding

.

Hoe gaan we te werk?

Iedereen en elk levenspad is uniek, en zo ook is een succesvolle aanpak voor iedereen anders.

Soms zijn therapeutische interventies zinvol om gebeurtenissen uit het verleden beter te begrijpen, deze te verbinden met wat er in het heden afspeelt, om ze daarna echt los te kunnen laten.

Soms ben je meer gebaat bij een coachende aanpak, waarbij we focussen op de toekomst, en op de vele mogelijkheden om in je sterktes te komen staan.

In vele gevallen zal mijn aanpak een combinatie zijn van beide: therapie (vertrekkend vanuit verleden) en coaching (gericht naar de toekomst).

.

Afhankelijk van de persoon voor mij en diens hulpvraag, zet ik verschillende methodieken/modellen in. Eentje die wat vaker aan bod komt is cognitieve therapie (de cognitie = het denken): “je denken veranderen, verandert meer dan je denkt” want hoe jij denkt, bepaalt hoe jij je voelt. Daarnaast pas ik af en toe technieken toe uit de hypnotherapie, bijvb visualisatietechnieken die je onderbewuste kerngedachten kunnen opsporen en bijsturen. 

Deze succesvolle combinatie maakt dat we zowel op het bewuste alsook op het onderbewuste niveau aan de slag kunnen gaan.

Ervaring doet mij nog steeds elke dag versteld staan van de meerwaarde van deze combinatie!

.

Mijn aanpak is eerder direct. Ik opteer niet voor langdradige, aanslepende begeleidingen. Ik kies wel voor een uitgebreide kennismaking bij aanvang waarbij we jouw hulpvraag en verwachtingen voldoende uitspitten. Indien er daarna een wederzijds goed gevoel blijft hangen over een verdere samenwerking, gaan we aan de slag via verhelderende gesprekken, oefeningen tijdens de sessies, en ook thuisopdrachten.

Samen zetten we oorzakelijke inzichten om naar oplossingsgerichte acties.

 

JIJ houdt de touwtjes in handen, IK begeleid je op jouw unieke weg, en WIJ houden samen jouw evolutie goed in de gaten.

 
Een sessie duurt 50 minuten en bedraagt 60 euro.
Scroll naar boven